OOP Nedir öne çıkan görsel

Object Oriented Programming (OOP) Nedir?

Merhaba arkadaşlar bu yazımda OOP nedir buna bakacağız. Buyurun yazıya…

Öncellikle OOP’nin Türkçe karşılığı; Nesneye Yönelik(Dayalı-Tabanlı) Programlamadır. Öncelikle nesne nedir isterseniz bu soru ile başlayalım.

Nesne, çevremize baktığımız zaman gördüğümüz her şey aslında bir nesnedir. Örneğin; kalem, kitap, bilgisayar, masa, kedi, köpek, insan vs. yani kısacası her şey nesnedir.

Eğer biz işin daha çok yazılım ve programlama kısmında nesneyi tanımlayacak olursak nesne için özelliği ve eylemi olan her şey diyebiliriz. Tekrar OOP’e dönecek olursak şimdi OOP nedir onu tanımlayalım.

OOP Nedir?

OOP yazılım geliştirmenin bir mantığı diyebiliriz. OOP çevremizde gördüğümüz nesnelerin programlamaya uyarlanmış halidir.

OOP anlamlı ve işlevsel olarak tanımlanan parçaların bir araya gelerek oluşturduğu sistemdir. Buna örnek olarak treni verebiliriz. Mesela trenin baş kısmı ile vagon kısımları birbirinden ayrı olarak hareket ettiğinde herhangi bir mantığı olmaz ama trenin baş kısmı vagonları ile birlikte hareket ederse bir bütünlük oluşur ve bir araya gelen anlamlı işlevsel parçalar bir sistemi yani treni oluşturur.

Bir başka örnek daha verecek olursak bir Okul Bilgi Yönetim Sistemi yapacağız. Bunun için bize müdür, öğretmen, öğrenci, dersler, sınıf, masa, okul tahtası vs. lazım. Bunların hiç biri tek başına bir okul için bir yeterli değildir ama bu parçalar özellikleri ile bir araya gelirse bir bütün oluştur bu da bize sistemimizi yani okulu verir.

OOP Temel Kavramları

OOP’nin dört temel yapısı vardır. Bunlar;
Sınıf ( class )
Veriable ( değişken )
Function ( fonksiyon )
Object ( nesne )’dir. Şimdi sırası ile bu kavramlara bakalım.

Sınıf (Class) Nedir?

Class nesnelerin yazılımı meydana getiren parçalarıdır. Üst tarafta verdiğimiz okul örneğine bakacak olursak, öğretmen, öğrenci vs. bunlar bir sınıftır.

Değişken (Veriable) Nedir?

Nesnelere ait özelliklerin class (sınıf) içinde tanımlanması için kullanılır. Verdiğimiz okul örneğine bakacak olursak öğretmenlerin alanları, yaşları vs. bunlar bir değişken ile belirtilir.

Fonksiyon (Function) Nedir?

Nesnelere ait eylemlerin class(sınıf) içinde tanımlaması için kullanılır. Örneğin; verdiğimiz okul örneğinde öğrencilerin numaraları, hangi sınıfta oldukları, devamsızlık durumları vs. fonksiyon ile tanımlanır.

Nesne (Object) Nedir?

Özellikleri ve eylemleri tanımlaman class ile üretilen her yapı bir nesnedir. Örneğin; biz bir öğrenci sınıfı tanımlamıştık bu sınıfın özellikleri ile bir nesne oluşturabiliriz. Ahmet, Hasan, Ayşe, Fatma gibi.

[the_ad id=”1292″]

OOP Avantajları Nelerdir?

  • Proje yönetimini kolaylaştırır.
  • Zamandan tasarruf etmemizi sağlar.
  • Bize esnek bir yapı sunar. Sınıflar genişletilebilir yeni özellikler eklenebilir.
  • Her sınıf bağımsız bir yapıya sahiptir.
  • Oluşturulan sınıflar farklı projelerde kullanılabilir.
  • Bir nesneye ait bilgileri gizleme imkanı sunar.
  • Bir nesneye ait bilgilere erişim ve düzenleme imkanı sunar.
  • Hata ayıklama işlemini kolaylaştırır.
  • Ekip çalışmasına olanak sağlar.

Umarım anlaşılır olmuştur. Bu yazının hazırlanmasında yardımcı olan MUSTAFA EKİNCİ arkadaşıma teşekkür ediyorum.

Bir cevap yazın