MsSQL Veri Tipleri

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda temel kavramlar içerisinde görmüş olduğumuz veri tiplerini daha detaylı ele alacağız.

Verilerinin tutulması önemli bir o kadar önemli olan bir şey daha var o da belleğin verimli kullanımı. Bu yazımızda veri tiplerine bakacağız, hangi tip ne kadar yer tutar bunu da ele alacağız.

bigint

-9.223.372.036.854.775.808 ile 9.223.372.036.854.775.808 arası sayıları yani -2^63 ile + 2^63 arasındaki sayıları tutar. Hafıza da 8 bayt yer kaplar.

binary

8000 byte’a kadar sabit uzunlukta veri alabilir.

bit

0 veya 1 değerini alır. Doğru/Yanlış, Kadın/Erkek, Evli/Bekar gibi iki ihtimal olan durumlar için kullanılır.

char(n)

Alfa numerik verileri tutar. n karakter sayısını tutar. n yerine 50 gelirse 51. Girdi de hata verir. 40 girdi olursa geriye kalan 10 karakter boşluk ile doldurulur.

datetime

01.01.1753 00:00:00 ile 31.12.9999 23:59:59 arasında tarih ve saat için kullanılır. 8 byte yer kaplar.

decimal(p,s)

38 basamak uzunluğa kadar tam sayı veya ondalıklı sayı için kullanılabilir. P; tam basamak, s ise ondalıklı basamak sayısını tutar. Örnek olarak decimal(2,3) 2 tam basamaklı, 3 virgüllü kısım olacağını ifade eder.

float(n)

-1,79E + 308 ile +1,79E +308 arasında değer tutabilir. Kapladığı alan n değerine göre değişir. n değeri 1 ile 54 arasındadır.

image

2147483647 byte (2^31) uzunluğunda resim, sunu, excel gibi ikili formatta veri tutmak için kullanılır.

int

-2.147.483.648 ile +2.147.483.648 arasındaki sayıları tutabilir. 4 byte yer kaplar.

money

-922.337.203.685.477.5808 ile +922.337.203.685.477.5807 arasında parasal değerleri tutmak için kullanılır. 8 byte yer kaplar.

nchar(n)

alfa numerik verileri tutar. char veri tipinden farkı verileri ANSI formatında değil UNICODE formatında saklar. ANSI formatı ASCII karakterleri sakladığı için 256 farklı karakter içerebilir. UNICODE ise 65536 farklı karakter içermektedir.

ntext

Çok uzun alfa numerik verileri tutmak için kullanılır. 2GB’a kadar veri girilebilir. UNICODE formatını destekler.

numeric(p,s)

decimal ile aynıdır. İşlev ve özellik olarak farkı yoktur.

nvarchar(n)

alfa numerik verileri tutmak için kullanılır. ASCII olmayan UNICODE karakterleri de tutabilir. n değeri yerine MAX yazılırsa 2GB’ a kadar veri tutabilir.

real

float(24) ile aynı özelliğe sahiptir.

smalldatetime

01.01.1900 00:00:00 ile 31.12.2079 23:59:59 arasındaki tarih ve saati tutar. 4 byte yer kaplar.

smallint

-32.768 ile 32.767 arasındaki tam sayıları tutar. 2 bayt yer kaplar.

smallmoney

-214748.3648 ile 214748.3647 arasındakş parasal verileri tutmak için kullanılır.

sql_variant

8000 bayt’a kadar girilen değerin çeşidi bilinmediği durumlar için kullanılır.

text

Çok uzun alda numerik verileri saklamak için kullanılır. 2GB’a kadar veri girilebilir.

tinyint

0 ile 255 arasındaki tam sayıları tutar. 1 bayt yer kaplar.

varbinary

8000 bayt’a kadar değişen uzunlukta binary veri alabilir.

varchar(n)

alfa nümerik veriler için kullanılabilir. n değeri değişkendir. n değerinden küçük sayıda veri girildiğinde kalan kısım hafızada kalmaktadır.

XML

2GB’a kadar XML türünde verileri tutmak için kullanılır.

 

Umarım faydalı olmuştur.

Bir cevap yazın