Java Diziler

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda diziler(arrays) konusuna bakacağız. 

Diziler Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Bir dizi aynı tipteki değişkenlerin bir arada bulunmasıdır. Sayılar gibi bir değer listesi gerek duyulduğunda her sayı için ayrı değişken üretmek yerine tek bir dizide saklayabiliriz.

Bir dizi tanımlamak için, köşeli parantezler kullanılır. Örnek olarak bir tam sayı dizisi aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

int[ ] dizi;

Dizimizin adı dizi ve tutacağı elemanlarda int veri tipindedir.

Şimdi ise dizinin kapasitesini ve tutacağı eleman sayısını tanımlamamız gerekmektedir. Bunu new anahtar kelimesi ile yapıyoruz.

int[ ] dizi= new int[5];

Örnekteki dizimiz 5 eleman içermektedir.

Bir dizideki elemanları bulmak(çağırmak) için dizi adı sonrası indis numarası yazılır. İndis numarası 0 dan başlar. Tanımlanan dizi boyutunun 1 eksiği kadar indis bulunur.

dizi[0]=15;
dizi[2]=13; // şeklinde atamalar yapılır. Yazdırmak istersen dizi[3] şeklinde yazdır komutu içine alabiliriz.

// Saymaya 0’dan başlıyorsan Yazlımcısındır.. 🙂

Dizileri Kullanmak (Yazdırmak)

Bu kısımda bir örnek üzerinden gideceğim.

Yukarıdaki örnekte dizi tanımlamanın farklı bir yolunu da göstermiş oldum. Eğer tanımlama anında atama yapacaksanız dizi boyutu belirtmenize gerek yoktur.

İkinci bir örnek:

Umarım faydalı olmuştur…

Bir cevap yazın