C# Diziler

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda dizilere giriş yapacaz, onları tanımlayıp kullanacağız. Haydi başlayalım

Dizi Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Java için de bu yazıyı yazmıştım. Hemen hemen aynı kullanımı mevcut.

Bir dizi aynı tipteki değişkenlerin bir arada bulunmasıdır. Sayılar gibi bir değer listesi gerek duyulduğunda her sayı için ayrı değişken üretmek yerine tek bir dizide saklayabiliriz.

Bir dizi tanımlamak için, köşeli parantezler kullanılır. Örnek olarak bir tam sayı dizisi aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

int[ ] dizi;

Dizimizin adı dizi ve tutacağı elemanlarda int veri tipindedir.

Şimdi ise dizinin kapasitesini ve tutacağı eleman sayısını tanımlamamız gerekmektedir. Bunu new anahtar kelimesi ile yapıyoruz.

int[ ] dizi= new int[5];

Örnekteki dizimiz 5 eleman içermektedir.

Bir dizideki elemanları bulmak(çağırmak) için dizi adı sonrası indis numarası yazılır. İndis numarası 0 dan başlar. Tanımlanan dizi boyutunun 1 eksiği kadar indis bulunur.

dizi[0]=5;
dizi[2]=12; // şeklinde atamalar yapılır. Yazdırmak istersen dizi[3] şeklinde yazdır komutu içine alabiliriz.

// Saymaya 0’dan başlıyorsan Yazlımcısındır.. 🙂

Şimdi gelelim tamam tanımladık bir de kullanalım.

Dizileri Kullanmak

Bunun için yukarıda da dediğim gibi diziAdi[indis] sayısı şeklinde kullanabiliriz. Bir string tipinde dizi tanımlayıp içinden rastgele bir elemanı yazdıralım. Bir de dizi boyutu belirtmeden nasıl dizi tanımlarız onu da görmüş olacaksınız.

İkinci bir örnek de sayılar üzerinde yapalım.

Burada da asal sayıları direkt dizi olarak atadık. İçerisinden de 1. indisdeki sayıyı ekrana bastık. Umarım faydalı ve anlaşılır olmuştur. Sonraki yazımda dizilerle ilgili örnek kullanımları görebilirsiniz..

[the_ad id=”441″]

Bir cevap yazın