tasarım desenleri logo

Tasarım Desenleri

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda bir yazılımı/programı oluştururken kullanılan artık bir standart olmuş Tasarım Desenlerine göz atacağız.

Tasarım Desenleri Nedir?

Tasarım desenleri, Nesne tabanlı programlama dillerinde (C#, Java, C++), ortaya sık sık çıkan sorunlara çözüm üretebilmek adına oluşturulmuş, uygulamaların daha esnek bir şekilde geliştirilmesini, sınıf ve nesneler arasındaki ilişkiyi açıklayan ve uygulama kalitesini artıran metotlardır.

Tasarım Desenlerinin Faydaları?

Nesne tabanlı programlama da kodlar esnek, genişletebilir(eklenebilir) ve tekrar edilebilir olmalıdır. Bunun için sınıfları kullanılırız. Tasarım desenlerinin faydası da burada görülmektedir. Daha önce tecrübe edilmiş sorunlara çözüm sunar. Kod okunabilirliği artırır. İletişimi kolaylaştırır.

Kısaca esnek kod, etkili kod, kaliteli kod sağlar desek tam da üstüne basmış oluruz.

Tasarım Desenleri Sınıflandırılması

Tasarım desenleri üç ana başlıkta sınıflandırılmaktadır. Yaratıcı, Yapısal ve Davranışsal Tasarım desenleri.

Yaratıcı Tasarım Desenleri

Nesnelerin uygun ve verimli bir şekilde örneklenmesi ile ilgilenir. Örnek Yaratıcı desenleri; Tek Nesne, Fabrika Yordam, Soyut Fabrika, Kurulum Nesnesi, Kopya Nesne..

Yapısal Tasarım Desenleri

Sınıflar arasındaki ilişkiyi belirleyerek, tasarımı kolaylaştıran desenlerdir. Sınıflar arasındaki ilişkiye yönelik türetme, soyutlama sorularına cevap vermektedir.

Örnek yapısal tasarım desenleri; Adaptör, Ağaç Yapısı, Dekorasyon, Hafif Ağırlık, Köprü, Ön Yüz, Özdeş Nesne..

Davranışsal Tasarım Desenleri

Davranışsal tasarım desenleri ise, sınıflar arasındaki haberleşmelerin nasıl olması gerektiğini belirler.

Örnek davranışsal tasarım desenleri; Arabulucu, Durum, Gözlemci, Hatırlayıcı, Kalıp Yordam, Komut, Sorumluluk Zinciri, Strateji, Ziyaretçi, Yorumlayıcı..

Umarım faydalı olmuştur, bundan sonraki yazımda bu örnek verdiğim tasarım desenlerine detaylı bakacağım..

Bir cevap yazın