Java Giriş-2

Merhaba arkadaşlar, önceki yazımda Java hakkında bilgi vermiştim. Şimdi ise yine giriş kısmı olan değişkenler, yorum satırları, operatörler, artırma/azaltma operatörlerine bakacağız.

Yorum Satırı

Yorum satırları kod içerisinde görünen fakat derlemeye girmeyen ifadelerdir. Genellikle koddaki karışıklığı azaltmak için kullanılır.

Tek satır yorum satırı için “//Yorum” çoklu satır için “/*Yorum*/”  işaretleri kullanılmaktadır.

Örnek Kod

Örnek kullanım ile anlamışsınızdır umarım..

Değişkenler

Değişkenler üzerinde değer tutan ifadelerdir. Nasılki birinci sınıfta toplamayı öğrenir iken sepet kavramı kullanıyorduk, burada da aslında aynı mantık.

Bir değişkene isim, yaş, boy, arabanın hızı vs vs. şeyler atanır.

Değişken Türleri

Harf(Karakter) içeren ifadeler ile, sayı içeren ifadeler tek tip olamaz. Bunun için değişkenlere bir de tür ekleyelim demişler ve değişken türleri çıkmış ortaya.

int = tam sayıları tutar. (-65536, 65536 arasındaki) (25,36,1453,60000 gibi sayılar int tipi ile tutulabilir.)

double = ondalıklı sayıları tutar. (14.3, -25.6, 3.14 gibi sayılar double tipi ile tutulabilir.)

float = double’ın yetmediği yerde kullanılabilir.

String = Karakter, metin, harf tutar. Genelde isim, mesaj tutmak için kullanılır. (Merhaba Dünya gibi.)

Örnek Kullanımlar

Burada değişken isimlerine atadığımız ifadeleri program içerisinde çağırdıkça atandıkları ifadeleri yazar. Örnek kodumuzun en son kısmında “Güle Güle ” isim dediğimizde Güle Güle Muhammed ifadesini yazacaktır.

boolean = 0/1, True/False, Doğru/Yanlış ifadeler için kullanılır.

char = Tek bir karakter tutmak için kullanılır. (‘D’ gibi.)

Matematik Operatörleri

+ Toplama

– Çıkarma

* Çarpma

/ Bölme

% Mod alma

Örnek Kullanımlar

Artırma/Azaltma Operatörleri

Bir sayıyı 1 artırmak için ne yaparız.

int sayi = 3; // olsun
sayi=sayi+1; // yaparız.

Bu gibi kod karmaşası olmasın diye;

Dışarıdan Veri Girişi

Bunun için önce kütüphane ekliyoruz.

import java.util.Scanner;

Daha sonra ise;

Scanner degerAl= new Scanner(System.in);

diyerek alıyoruz değerimizi.. Fakat aldığımız değer String türünde olacak. int türüne çevirmek için nextInt(), boolean türüne çevirmek için nextBoolean() ifadesi kullanılır. Diğer çevirme işlemlerini kendiniz bulabilirsiniz..

Örnek Kullanım

Umarım faydalı olmuştur. Elimden geldiğince örnek kullanımları ile anlatmaya çalıştım. Anlamadığınız yer olduğunda yorum yaparak sorabilirsiniz..

Bir cevap yazın