string diziler logo

C# String Diziler ve Özellikler

Merhaba arkadaşlar, önceki yazımda C# dizilerin bazı temel metotlarını görmüştük. Şimdi ise string dizilerde işimize yarayacak metotlara bakacağız.

String ifadeler başlı başına bir dizi olarak ele alınabilir. Çünkü karakterlerden oluşmaktadır. Bu yüzden dizi özelliklerini de stringler için kullanabiliriz.

Length özelliği bize string’in uzunluğunu, IndexOf(değer) bize girilen değerin indisini, Eğer araya eleman eklemek istersek Insert(indis, değer), silmek için de Remove(indis) diyebiliyoruz. Bunların hepsine ve birkaç yönteme daha birer örnek ile açıklık getirelim.

Bir dizenin karakterlerine, dizinin öğelerine erişir gibi, dizinine göre de erişebilirsiniz:

Şimdi bir örnek yapalım. Köpek yazan ifadeleri kedi olarak değiştirelim.

Yukarıdaki örnekte köpek ile kediyi değiştirdik ve sonra alt dizisini yazdırdık. Noktaya kadar ifadesine 1 ekledik. Eklemez isek ilk kısmı da dahil etmeyecektir.

Yukarıdaki yöntemler ile bir kitap içerisinde hangi kelimeden kaç tane bulunduğunu hesaplayabilirsiniz.

Bu konumuzda bu kadar umarım anlaşılır ve faydalı olmuştur.

Bir cevap yazın